Mit írnak a korabeli lapok 1945. márciusban?

2023.12.24

Zalai Összetartás 1945. március 8.

A Szovjet megkezdte Budapest népének elhurcolását 

Bécsből jelentik: Budapestről érkezett menekültek szerint a szovjet máris tízezerszámra viszi el a lakosságot Budapestről. Március első napjaiban mintegy 20 ezer embert indítottak gyalogmenetben Szibéria felé útnak ezres csoportokban. Az elhurcoltak között sok nő is volt. 

Az angolszász légiterror új módszerei: 

Körmendnél robbanó borotvapamacsot, másutt robbanó cigarettákat dobáltak az angolszász repülők 

A Magyar Távirati Iroda jelenti: illetékes helyről közlik, hogy az angolszászok terrorrepüléseik alkalmával új gyilkos módszert vezettek be. Körmendnél a legutóbbi berepülésük alkalmával robbanó borotvapamacsot dobtak le. Az ország déli határvidékén pedig robbanó cigarettákkal árasztották el a vidéket. Ezekkel kapcsolatosan figyelmeztetik a lakosságot, hogy az ilyen tárgyakhoz ne nyúljon. 

Zalai Összetartás 1945. március 10.

A Balatontól kétoldalt magyar-német erők betörtek a szovjet fő harci övezetébe 

A magyarországi arcvonalról jelentik: Magyarországon magyar és német harccsoportok a Balaton kétoldalán behatoltak az ellenség mélyen tagozott fő harci területére és kézre kerítettek több rendkívül megerősített szovjet állást. Az így szerzett helyeket megtartották, megszilárdították és 27 szovjet páncélost pusztítottak el. 

A Balaton és a Velencei-tó közötti szovjet aknaövezetet a német pergőtűz felszámolta 

A Nemzetközi Hírszolgálati Iroda jelenti a magyar hadszíntérről: A Balaton és a Velencei-tó közötti felterülő, sok vérrel áztatott harci területen a német csapatok heves pergőtűz után felszámolták a széles aknaövezetet és a mélyen tagozott szovjet állásrendszert több helyen áttörték. A Balatontól keletre a bolsevisták páncélosoktól támogatott ellentámadásait elhárították és a szovjet helyi tartalékjait szétszórták. 

Zalai Összetartás 1945. március 12.

A Sió- és a Sárvíz-csatorna között és a Velencei-tótól délre nagyobb területeket szereztünk vissza 

A magyarországi arcvonalról jelentik: A magyar-német előretörések alatt a bolsevisták újabb súlyos veszteségeket szenvedtek. A Balatontól kétoldalt a német és magyar csapatok kimélyítették betöréseiket és a Sió- és a Sárvíz-csatorna között nagyobb területet foglaltak el. A Sárvíztől keletre és a Velencei-tótól délre előbbre helyezték állásaikat a magyar és német csapatok. 

A Dráva alsó folyásánál megtartottuk elfoglalt hídfőállásainkat 

Berlinből jelentik: A Dráva alsó folyásánál csapataink mindenütt megvédték az elfoglalt hídfőállásokat a bolsevisták és a bolgárok erős támadásai ellen. A Balaton mindkét oldalán további, makacsul védelmezett bolsevista állásokat törtek át és az ellenség heves ellenlökései mellett is a Sárvíz-csatorna mentén uralkodó tereprészeket vettek birtokba. E támadások alkalmával 15 ezer ellenséges aknát szedtek fel. 

Zalai Összetartás 1945. március 19.

Az elmúlt hét harctéri összefoglalója: Gárdonyt, Simontornyát, Ozorát és Seregélyest felszabadítottuk 

A honvédség főparancsnoka közli: A német csapatok átkeltek a Dráván és a folyó északi partján hídfőket alkottak. Az ezek ellen indított erős ellenséges támadásokat elhárították. A Dráva és a Balaton között támadó csapataink az ellenség szívós védekezése ellenére Kaposvár irányában teret nyertek. A Balaton és a Velencei-tó között harckocsik által támogatott gyalogos- és lovaskötelékek betörtek az ellenség főellenállási vonalába és bár az időjárási- és terepviszonyok a hadműveleteket erősen hátráltatták, sikerült Simontornya és Ozora között a Sió északi partját elérniük. Más kötelékek elfoglalták Enyinget, Seregélyest és Gárdonyt. Az ellenség igen szívós ellenállást tanúsít és számos ellentámadással igyekezett lendületesen előrenyomuló kötelékeinket feltartóztatni. A szlovákiai arcvonalon súlyos elhárító harcoksorán az ott harcoló magyar kötelékeink bátor helytállásról tettek tanúságot. Saját légierőink hatásosan támogatták a Dunántúlon támadó kötelékeink harcát és a Dunántúlon, valamint a Duna—Tisza közén az ellenség utánpótlási forgalmát jó eredménnyel zavarták. 

Zalai Összetartás 1945. március 20.

Kemény elhárító harcok dúlnak a Drávánál, a Balaton és a Duna között Székesfehérvártól északnyugatra is heves harcok dúlnak 

A magyarországi arcvonal harcairól jelenti a német védők főparancsnoksága: A Drávánál, valamint a Balaton és a Duna közötti térségben a német és magyar csapatok makacs elhárító harcokban állanak az ellenséggel. A harcok tegnap a Sárvíz-csatornától keletre lévő arcvonalívbe is kiterjedtek. A bolsevistáknak a Velencei-tótól délre indított áttörési kísérletei elhárító tüzünkben összeomlottak. Székesfehérvártól északnyugatra és a Vértes-hegységben erős ellenséges támadócsoportokkal még tartanak a heves harcok. Csapataink a bolsevisták támadó éleit a Bakony keleti szélén és a Vértes-hegység lankáin, Mórtól északra, felfogták. Közép-Szlovákiában a hetek óta tartó kemény erdei harcokban megedzett vadászaink és gránátosaink újból szétvertek minden ellenséges támadást, legnagyobbrészt még támpontjaink előtt. 

Zalai Összetartás 1945. március 21.

A dél- és középdunántúli magyar nem offenzíva megállítására indította nagyellentámadását a szovjet Székesfehérvár és Felsőgalla között 

Hadászatilag jelentéktelen Székesfehérvárnak szovjet kézre kerülése 

A magyar hadszíntérről jelentik: A Székesfehérvár és Felsőgalla között indított szovjet támadó vállalkozásnak nincsenek határozott céljai és csak a szovjet vezetőség indította ezt az ellentámadást a Balaton és a Duna, valamint a Balaton és a Dráva között megindult német offenzíva megáldására. Ezt a megállapítást tette kedden a Wilhelmstrasse katonai szóvivője. A bolsevisták kétségtelenül erős ellentámadása elsősorban a német támadás megakadályozását célozzák. Ez azonban nem sikerült, az ellenséges főparancsnokságnak, mert a német kötelékek az erős ellentámadás ellenére folytatták támadó mozdulataikat. A német nyomás most főleg déli irányban halad. A mostani hadihelyzetet tekintve, semmi jelentőséggel nem bír az, hogy Székesfehérvárba ismét benyomultak a szovjet csapatok. Felsőgalla szilárdan német kézen van. Tatánál, amely Felsőgallától 20 kilométerre északnyugatra fekszik, a bolsevisták erős nyomást fejtenek ki. 

A drávai hídfőállást tervszerűen kiürítettük 

A magyarországi arcvonalról jelenti a német védőerő főparancsnoksága: A Siklóstól délnyugatra lévő drávai hídfőállásunkat csapataink a március 19-re virradó éjjel tervszerűen kiürítették, anélkül, hogy az ellenség terveinket megzavarhatta volna. Időközben bolgár és bolsevista erőkkel megszállt állásainkra a helyzetet nem ismerő szovjet csatarepülők és tüzérség bombazáport és tüzérségi tüzet zúdított. Székesfehérvár és Felsőgalla között az ellenség 20 lövészhadosztállyal és sok páncéloskötelékkel folytatta támadásait és a Vértes hegység völgykijárónál lévő betörési helyét sikerült északkeleti irányban kibővítenie. Itt azonban makacs harcok után reteszadásaink előtt elakadtak. A Bakony keleti szélén az ellenség támadó kötelékeit már csekély térnyerés után felfogtuk. 

Március 21-ét követően a Zalai Összetartás többé nem jelent meg érthető okokból, hiszen az oroszok már a "spájzban" voltak. Elképzelem, ahogy másnap az egész szerkesztőség sebtében csomagolt, és sietve elindult nyugatabbra. Az is elképesztő, hogy a német hadvezetés mennyire nem tulajdonított jelentőséget a március 16-án megindult szovjet támadásnak. Azt írják, a támadás elakadt, vagyis megállították. Ez valójában nem volt igaz, sőt! A német-magyar csapatok ekkor már folyamatosan hátráltak. A német erőknek ezután már nem volt erejük, lehetőségük többé nagyarányú ellentámadás indítására. Az orosz "gőzhenger" miután kitört a Vértes-Velencei tó-Balaton vonalából, már megállíthatatlan volt. A történet többi része ma már ismert...