Emléktúráink

Emléktúráink

Tomka Emil Emléktúra

2017-ben indult el a Tomka Emil huszáralezredesről elnevezett emléktúránk a Vértesben. 

Túránk névadója 1903. január 2-án született Budapesten. Tomka Emil a budapesti ciszterci gimnáziumban érettségizett, majd a Ludovika Akadémián tanult tovább, ahol 1925. augusztus 20-án avatták hadnaggyá. Az 1. honvéd huszárezred budapesti, ceglédi és kecskeméti alosztályainál szolgált szakaszparancsnokként 1929-ig, amikor Nyíregyházára a 4. huszárezredhez vezényelték. 1926. május l-jén főhadnaggyá léptették elő. 1926-27-ben Nyíregyházán végezte el a lovastisztek számára kötelezően előírt lovastanfolyamot, az equitációt. Az 1929-3 l-es nyíregyházi vezénylése idején Alagon versenylovas, 1933-ban Várpalotán századparancsnoki lő- és fegyverszaki tanfolyamot végzett. 1933-tól 1941-ig az l/II. huszárosztály osztály segédtisztje, majd századparancsnok Kecskeméten. Az 1930-as években eredményes tagja a magyar Úrlovasok Szövetségének, számos magyar és nemzetközi verseny első helyezettje. 1937. május l-jén századossá lépett elő. 1941-től Szabadkán az 2. huszárezredben anyagi tiszt, majd Szentesen a 2/1. huszárosztály nehézfegyver századparancsnoka. 1942. október l-jén őrnaggyá léptették elő. 1942-ben Várpalotán nehézfegyver szaktanfolyamot, 1943-ban Budapesten törzstiszti tanfolyamot végzett. A 2/1. huszárosztály nehézfegyver századparancsnokként vonult el a hadműveleti területre 1944. június 11-én, s a fronton vette át a 2/1. huszárosztály parancsnokságát. 1944. július l-jén léptették elő alezredessé. Amerikai fogságba esett a huszárhadosztállyal 1945. május 5-én, ahonnan szeptemberben tért haza. A harctéren a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje a hadiszalagon a kardokkal, valamint a Magyar Érdemrend Tiszti Keresztje a kardokkal kitüntetésben részesült. 1947. május 17-én B-listázták (nyugállományba helyezték). Ezek után feleségével és két gyermekével előbb Szentmártonkátán élt, 1950-től pedig Gödön vasesztergályosként dolgozott. 1958-ban mint volt ludovikás tisztet lefokozták. "Kiegyensúlyozott, Istenben hívő egyéniségét az új rendszerben ért megpróbáltatások sem törték meg. Behódolni nem tudó, de alázattal tűrő lelkülettel, a Sorstól kapott szakmájában is tökéletességre törekedett."- írta róla fia, Tomka Péter. Tomka Emil 1977. január 23-án hunyt el Gödön. Sírja ma is a gödi temetőben található, helyi oltalom alá helyezését folyamatosan szorgalmazzuk.

VÉRTES 60 Történelmi Teljesítménytúra

Másik évente megrendezésre kerülő történelmi túrán a Vértes 60. A túra célja, hogy sportteljeítménnyel adózzunk az elesett katonák emlékének. A túra 60 km és 25 km távokat tartalmaz. Csodálatos természeti környezetben ismerheti meg a Vértes történelmét. 11 állomáshelyet tartalmaz, melyeken korabeli ruházatba öltözött hagyományőrzőink személyesítik meg az adott történelmi korszakot.

Részletek, nevezés itt:

www.vertes-60.hu

A kezdet

Amikor 2017-ban elkezdtük az első emléktúránkat, nem is reméltük, hogy később ennyire sikeres kezdeményezés lesz, és sokakat érdekel majd. 

Az emléktúra célja az volt, hogy minden év márciusában egy emlékmenettel adózzunk a második világháborúban a Vértes területén elesett katonákra. Sokuknak még tisztességes temetésben sem volt részük, ma is jeltelenül vannak eltemetve a hegység lövészárkaiba, bombatölcséreibe. Ezekben az 1944-45 évi harcokban estek el Tomka Emil alezredes bajtársai is a Vértes lejtőin. Sírjaik ma kis számban megtalálhatók még a települések temetőiben, vagy erdőterületen.

Minden évben márciusban

A huszárhadosztály állásait egészen 1945. március 16.-ig védte hősiesen, majd a szovjet túlerő Bécs elleni nagy offenzívája vetett véget a hősies helytállásuknak a térségben. Túránkat ehhez a szomorú évfordulóhoz közel tartjuk meg minden évben, hiszen ebben az időszakban estek el a legtöbben.

Túráinkra rendszeresen elkísérnek minket a névadónk családtagjai, fia, unokái. A képen középen Tomka Péter, a néhai alezredes fia látható.

A túráinkon több temetkezési, és emlékhelyet keresünk fel, és minden egyes állomásán rövid megemlékezés után elhelyezzük koszorúinkat.

Eshet eső, vagy hó, a túra sosem marad el. A kezdeti kislétszámú érdeklődők száma évről-évre egyre nő, és mára már 100-150 fő kísér el minket minden évben. A túra családos, kutyabarát. Egyre többen jönnek családdal, ami nagyon kedves a szívünknek, hiszen nem lehet időben elkezdeni az ifjúság hazafias nevelését, és megkedveltetni velük a történelmet.

Minden év májusában

A Vértes 60 Történelmi Teljesítménytúra fővédnöke Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország Honvédelmi Minisztere. Támogatóink a rendezvény megszervezésében a Vérteserdő Zrt, és az Erdészek a Vértes Értékeiért Egyesület. A túra minden évben május közepén kerül megrendezésre.

A túra részleteiről itt olvashatnak: www.vertes-60.hu