Kápolnapuszta felmérése

2023.12.14

Kápolnapuszta felmérése, dokumentálása

A korabeli események helyszíneinek felmérése, és az erről készült anyagok publikálása mindig kényes kérdés. Egyrészt vannak, akik azt gondolják semmit nem dokumentálunk, mások pedig azt mondják ne tegyünk semmit nyilvánossá, mert lerabolják. Nehéz tehát mindkét elvárásnak megfelelni. Most mégis kivételt teszünk, és leközöljük Kápolnapuszta felmérését. Mivel ezek az objektumok már részünkről azonosítottak, átkutattuk, ezért nincs rá okunk, hogy ne jelenhessen meg. Amint az az alábbi térképvázlatokon látható, a helyszín szinte semmit sem változott az elmúlt 70-80 évben. Köszönhetően annak, hogy maga az egykori település elhelyezkedése nem érintett építészeti beavatkozással vagy jelentős erdőműveléssel, szinte ugyanazt látjuk ma a terepen, mint 1945-ben.


Kápolnapuszta 1941-ben
Kápolnapuszta 1941-ben
Kápolnapuszta 2023-ban
Kápolnapuszta 2023-ban


Tomka Emil alezredes harcálláspontja

Tomka alezredes osztályával 1945 január közepén foglal állásokat a térségben. Erről, és néhány átszervezésről így számol be naplójában:

"A VIII. hadtest kötelékében is úgy az alárendeltségekben, mint az erőcsoportosításokban, jan. 20-ával változás történt. A hadtest északi sávjában a német egységek kivonásra kerültek. Itt a parancsnokságot Makay Attila ezredes, huszárparancsnok vette át és alárendeltségébe került a 42. gyalogezred mellett, az l/l. gyalogzászlóalj és a 2/II huszárosztály. A tőlünk délre lévő védőkörlet parancsnoka ezáltal a 3. huszárezred parancsnoka lett. A hadosztályparancsnok távbeszélő parancsára az előző napi felderítést megismételtük az éjszaka folyamán, de újabb észlelésre nem tettünk szert."

Harcálláspontja kezdetben Újszőlöhegyen van, majd január 24-én áttelepül Kápolnapusztára. 1945. január 26-án a századoknak elrendeli a védőkörketek kialakítását:

"Ezek után elrendeltem a századoknak a védelemre való berendezkedést. Északi védőkörletben a 2. század kb. 1,5 km kiterjedésben. Déli védő körletben - a Gántra vezető út lezárása mellett - egy szakasz a 3. századból, kb. 400 m kiterjedésben. A század többi része Kápolnapusztán tartalék. Harcálláspontom Kápolnapuszta."

Kápolnapuszta kiépített védőkörlete

Kápolnapuszta felmérésekor igyekeztünk minden általa leírt információt felhasználni, és az érintett objektumokat megtalálni, dokumentálni, lefotózni. Tomka leírásai alapján meglehetősen pontos képet tudunk alkotni a védelem elhelyezkedéséről, amelyet beazonosítottunk, rögzítettünk.
Az arcvonal változása ebben az időszakban
Az arcvonal változása ebben az időszakban
Kápolnapuszta kiépített védelme
Kápolnapuszta kiépített védelme
Lövészárok felülnézetből
Lövészárok felülnézetből
Lövészárok rajza, hossza, mélysége
Lövészárok rajza, hossza, mélysége

1945. január 27-. i naplóbejegyzése szerint az állások kiépítése sikeresen megtörtént:


"14 h-kor harcálláspontomra érkezett az ezredparancsnokom. Miután tájékoztattam helyzetemről, megszemlélte a 2. század támpontjait. Az előterep nagyszerűen belátható és a kedvező megvilágítás miatt az ellenséges állások, támpontok és mozgás nagyszerűen megfigyelhető volt. Csoportokban melegedő oroszokat hatásosan lőttük aknavetővel. Ezredparancsnokom, a látottak alapján, a védelemre tett intézkedéseimet helybenhagyta."

A fedezékek, futóárkok, akadályok, és bunkerek kiépítése jó ütemben haladt, és tervei szerint itt hosszabb időre rendezkednek be:

"A bunkerek befejezése a legjobb időben történt meg, mert a mai nappal eddig nem észlelt hideg és fagy állott be. Ölberakott vágott fa itt az uradalmi erdőben, ahol tartózkodtunk bőven volt. így minden bunker fedett lehetett, kb. 1 m vastag földréteggel burkolva és minden bunkerben egy kandallószerű tűzhely adta a meleget. Szalmát is találtunk kellő mennyiségben és így minden huszárnak jutott kényelmes fekvőhely."

Tomka alezredes leírása alapján sikerült olyan bunkert is megtalálnunk, amely tökéletesen megfelel az általa leírtaknak, azaz a mai napig megtalálhatók rajta a fedéshez használt elkorhadt fagerendák.


A helyszínen talált Mauser 7,92x57 hüvelyek
A helyszínen talált Mauser 7,92x57 hüvelyek
Pihenő vázlata
Pihenő vázlata
Tomka Emil vázlata, és leírása
Tomka Emil vázlata, és leírása

A 2. feld.zlj.és a 6.pc.gr.zlj. védökörletét, III.11-én a 2/I. hu.oszt. és a 15.kp.zlj. - változatlan elhelyezésben - váltotta fel. A 2/I. hu.oszt. számozott támpontjai, hősi halottairól nyertek elnevezést, az alábbiak szerint:

1. Földi András zls.

2. Odor Gyula őrv.

3. Magyar János őrm.

4. Szilágyi Lajos szkv.

5. Kónya József őrm.

6. Pethes József tiz.

7. gr. Széchenyi Jenő fhdgy.

8. Rusznák János tőrm.


Kutatásunk tökéletesen alátámasztja Tomka Emil 1945-ről készült feljegyzéseinek hitelességét. A fent közölt adatok publikálása óta rendelkezésünkre áll egy számunkra új technológia, a Lidar technológia alkalmazása a hadszíntérkutatásban. 2024-ben terveink szerint a kutatásainkat folytatni fogjuk, és az új technológia előnyeit felhasználva kiegészítő felméréseket végzünk.