Hős huszárok a hazáért

2023.12.15

Senkit nem hagytak hátra

1944 elején az 1. és az egyetlen lovashadosztály volt a legkorszerűbben felszerelt seregtest. Sajnos, március 19-e utána németek ennek a hadosztálynak is kierőszakolták a bevetését, méghozzá a huszárokszámára legalkalmatlanabb terepen, a Pripjaty mocsarakban, az erdőségekben rejtőzködő tíz-tizenkét ezernyi partizánnal szemben. Majd Varsó, a legfőbb orosz páncélostámadás fő irányába dobták oda őket, hogy a huszár jóformán a testével állítsa mega páncélostömeget. És ami a németeknek ez időben már nem sikerült, a magyar huszárhadosztály megtorpantotta, megállította a szovjet kolosszust! Megismétlődött, mint már annyiszor a történelem során, hogy a huszár idegen földön, felsőbb parancsra, dicső elődeihez méltóan helyt állt. A román átállás miatt már hazánkba is betört oroszok ellen sebtében hazaszállított maradék huszárezredek a Duna-Tisza közén a vasúti kirakodás után azonnal támadásba indultak, és megismételték a varsói bravúrt. Kecskeméttől Alpárig, a Tiszáig szorították vissza a szovjet páncélosokat, Tiszakécskénél pedig egy átkelt román hadosztály részeit verte szét egy huszárhadosztály. Végül a háború végéig többnyire már gyalog, de az ősi huszárszellemben védték a haza földjét, népünk szabadságát a túlerővel szemben. A harcokban részt vevő huszárok egyik hadi cselekménye zajlott le 1944 október 27 -én, a Fricska majornál. Előző napon egy ellentámadás során halálos aknatalálat érte a 3/2 huszárszázad parancsnokát, gróf Nádasdy Ferenc főhadnagyot, akinek a holtteste is ottmaradt a tanya udvarán. 

gróf Nádasdy Ferenc
gróf Nádasdy Ferenc

A hosszú harcokban összeforrt huszárok nagy szomorúsággal vették szeretett parancsnokuk halálhírét. Elhatározták, hogy az ezred névadója, Nádasdy Ferenc utódjának tetemét nem hagyják az ellenség kezében. Hajnalban Ugody Alajos hadnagy kezdeményezésére és vezetésével meglepetésszerű támadást indítottak a tanya ellen, merész rohammal szétverték az oda befészkelődött oroszokat, majd az ezred támogatásával sok fogjot ejtettek, négy ágyút zsákmányoltak és megmentették tisztjük holttestét........... 

Adelaidei Magyar Értesítő 36.szám, 1993.09.01.