Had- és Kultúrtörténeti Egyesület

Csata, és hadszíntér kutatás

Üdvözlünk a Had- és Kultúrtörténeti Egyesület oldalán

Civil szerepvállalás a világháborúk kutatásában

Egyesületünk 2008. december 08-án alakult, amely országos szervezet, régióközpontokkal. Tevékenységünket kizárólag a szükséges engedélyek, megállapodások birtokában végezzük. Csapatunk lelkes amatőrökből, nem elsősorban képzett történészekből áll, akik szabadidejüket és anyagi forrásaikat áldozzák fel a kitűzött célok eléréséért. Az egyesületbe bárki beléphet. Kutatási tevékenységet azonban kizárólag a "kutatói tagozat" tagja végezhet az elnök jóváhagyásával. Kutatási tevékenységre vonatkozó megállapodásunkban partnerünk a Magyar Nemzeti Múzeum, és a Vérteserdő Zrt. Az erdészettel hivatalos megállapodásunk van mentesítésre is, azaz tevékenységünkkel hozzájárulunk az erdőlátogatás biztonságának megteremtéséhez. Aktív közreműködésünknek köszönhetően évente sok-sok fellelt robbanótest kerül bejelentésre a Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére. Szorosan együttműködünk a helyi települések polgármestereivel, erősítjük a közösségi és kulturális életet. Tevékenységünk kiterjed a térségben a hadisírok felkutatására, a temetkezési helyek gondozására, emlékhelyek kialakítására. Kutatási tevékenységeinket közösségi oldalainkon, és a YouTube-csatornánkon folyamatosan nyomon lehet követni. Munkáink összegzéseként az eredményeinkről könyvek formájában adunk ki publikációkat, ezek a könyvesboltokban kaphatók. Munkáinkat önkéntesen végezzük, mivel tevékenységünk nem kap igazán nagy figyelmet, így semmiféle támogatásban nem részesülünk, részesültünk. Igyekszünk mindent megoldani saját erőből, munkáinkban rendszeresen önkénteseink segítenek. 

Tevékenységünket elsősorban a Vértes-hegység területén végezzük, az itt található katonasírok, temetőkben megtalálható hősi parcellák nagyrészét mi gondozzuk, hozzuk folyamatosan rendbe. 

A Vértes területén egy 60 km hosszúságú emlékutat hoztunk létre, amelyek érintik az egykori csatatereket, temetkezési helyeket. Ezekre a helyekre eseményleíró táblákat helyeztünk el.

Az általunk felújított temetkezési, és emlékhelyek:

Magyar temetkezési helyek

Gánt, temető

Kápolnapuszta, temető

Kapberekpuszta, egyéni sírok

Vérteskozma, temető

Vérteskozma, erdőterület, egyéni sír

Kőhányás, temető

Majkpuszta, Madárhegyi temető

Tatabánya, Körtvélyesi erdei temető,

Körtvélyespuszta, emlékhely

Pusztavám, egyéni sír

Gyöngyös, Alsóvárosi temető, tömegsír, egyéni sírok

Kömlőd, Temető, egyéni sírok

Fót, Vörösmarty úti temetőkben, egyéni sírok

Tata, Wass Albert u., egyéni sír

Orosz temetkezési helyek:

Szákszend, Orosz temetkezési helyek, emlékmű

Gánt, Orosz temetkezési hely, emlékmű

Gyöngyös, középső temető, tömegsír

Az egyesület céljai

Magyarország területén történt hadi események történeti, és helyi kutatása, az erről szóló ismeretek terjesztése, publikálása, kiállítások szervezése, hagyományőrzés. Hadisírok kutatása, gondozása. Kutatásunk fő témája a magyar királyi honvédség              1. huszárhadosztály harcai a Vértes területén 1944-45. 

Ezeken kívül a második világháborúba elesett, jeltelen sírokban, lövészárkokban, bombatölcsérekben nyugvók felkutatása, a végtisztesség megadása, a családok, hozzátartozók értesítése.

A második világháború során a Vértesben elesett katonák nevei, általunk felkutatott, összeállított lista letölthető innen:

Kutatásainkkal útmutatást, kapaszkodót is szeretnénk nyújtani mindazoknak a hozzátartozóknak, akik a mai napig keresik elveszett családtagjaikat. A veszteséglisták és egyéb írásos dokumentumok felkutatása, ismételt alapos áttekintését követően itt most mellékleteként elérhetővé válik.

A Vértesben a második világháborúval összefüggésbe hozható civil veszteségek általunk összeállított listája itt letölthető:

Had- és Kultúrtörténeti Egyesület
2132 GÖD, Délibáb u.8.
Posta cím: Szebenyi István, 2132 Göd, Délibáb u.8.
Bankszámla: 10700653-49644807-51100005
Telefon: 06 30 337 79 19
Adószám:18503625-1-13
Minden jog fenntartva 2009

Székhely

2132 Göd, Délibáb u. 8.
szerkesztoseg.hke@gmail.com

szerkesztoseg@hadtortenet.hu

+36 30 337 79 19

 

Elnökség

2132 Göd, Délibáb u. 8.
istvan.szebenyi@gmail.com

+36 30 337 79 19

Munkánk elismerése

2022 decemberében a Német Szövetségi Köztársaság Nagykövetsége a hadisírgondozás terén nyújtott kimagasló munkánkért a Német Becsületkereszt kitüntetést adományozta.

Robbanótestek bejelentése

Kutatómunkáink során a helyszínek többnyire érintettek voltak a második világháború eseményeivel. Ennek okán igen gyakran találkozunk visszamaradt, fel nem robbant robbanótestekkel. Mivel mi gyakran járunk ezekre a helyszínekre, gyakrabban is futunk bele. Ezekben az esetekben a robbanótestek típusának, állapotának (kilőtt-nem kilőtt) megállapítása után fotókkal, pontos GPS koordinátákkal dokumentáltan bejelentjük az illetékes rendőrhatóság, vagy jegyző felé.  A robbanóeszközök későbbi megsemmisítéséről vagy elszállításáról a MH Tűzszerész katonái gondoskodnak. 

Teendők, ha robbanótestet találnál

Amennyiben túra vagy más tevékenység közben robbanótestet találnál, az első és legfontosabb, hogy semmiképp ne nyúlj hozzá! A robbanótest akkor is veszélyes lehet, ha külsőre réginek, rozsdásnak is tűnhet!  Akár a legkisebb külső behatás, mozdítás is beindíthat egy visszafordíthatatlan folyamatot, ami robbanáshoz vezethet.  Ha számodra gyanús szerkezettel találkoznál, hívd a 112 segélyhívót! Jelöld meg a robbanótest környezetét valamilyen jól látható szalaggal, vagy erre alkalmas anyaggal, akár egy fára, bokorra kötött nylon zacskóval! Ha teheted, rögzítsd a GPS koordinátád, ez később hasznos lehet a tűzszerészek számára, ha beér a bejelentésed.

Partnereink, támogatóink

Az elesettek emlékének adózva

Kik vagytok Ti?!

Kik vagytok Ti, kik ide küldtetek minket!?

Ebbe a bűzös mocsokba, vérbe, halálba! Embert ölni, vért ontani!  

Kik vagytok Ti!?

Hol vagytok most, amikor elhagyott minket az Isten is!?

Szájhősök, semmirekellők, halálba küldők! Hol vagytok most!?

Mert mi itt vérzünk el mind, piros vérünk hull a februári hóba.

Hazánkat védeni eskünkhöz híven oly nehéz most nekünk.

Katonák vagyunk még, de már rég nem emberek. Halott bajtársaink fagyott testén át kúszunk előre, akik tegnap még emberek voltak. Minden nap arra gondolunk, vajon megérjük e még a holnapot?

S hazatérünk e még valaha?

Az asszony, a gyermek képe néha még feldereng, de a következő robbanástól beledermed a fagyos félhomályba.

Sírunk lesz ez az erdő, ez a Vértes, s vajon Ti gondoltok e ránk? Mert mi az utolsó percben is hazagondolunk. Csak ez maradt nekünk, ez a néhány percnyi álom a téli fagyban két támadás között. Az asszony ölelése, a gyermek mosolya, a friss kenyér illata.

Minden, ami ottmaradt fájó égett seb a lelkünkön, be nem gyógyuló seb.

S most itt vagyunk egy gödörben a hegyen, ami a sírgödrünk lesz talán.

Minden nap éhezünk, mert ebben az erdőben már csak mi vagyunk állatok.

Az igazi állatok elmenekültek rég. Már csak mi maradtunk egymásnak ők, meg mi.

Ők is hullanak, de csak jönnek, és jönnek!

Kik vagytok Ti? Hisz benneteket is anya szült. Miért akartok elpusztítani minket?

Testvérek is lehetnénk ebben az erdőben, megölelhetnénk, és nem megölnénk egymást.

Egymás szemébe néznénk, leeresztenénk a fegyvereinket, és hazamehetnénk együtt.

Itt azt mondják az szégyen volna. Mi soha nem adjuk meg magunkat!

Inkább haljunk meg mind, minthogy szégyenben éljünk!

Mert a haza számít ránk!

De mi számítunk a hazának? Gondol majd ránk az utókor?

Lesz e ki virágot tép a réten sírunkra?

Kik vagytok Ti, kik emlékezni fogtok még ránk?!

Kik vagytok Ti?!